|
Standartai
KOKYBĖ IR KOMPETENCIJA!


„Eikos statyba“ turi sukaupusi nemažą patirtį pastatų renovacijos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) srityse. Kompanija pasitelkia visą turimą patirtį ir teikia visas statybos darbų paslaugas reikalingas pagerinti pastatų energinį efektyvumąrenovuoti pastatą, taip pat keisti pastato savybes, pritaikant jas naujoms funkcijoms – rekonstruoti pastatą.

Lietuvoje galiojantys statybos techniniai reglamentai neišskiria pastatų renovacijos sąvokos. Pastatų renovacijos darbai dažniausiai apibūdinami pastatų rekonstravimo sąvoka, tad renovacija yra į rekonstravimo sąvoką įeinanti dalis. Rekonstravimas apima tokius statybinius darbus, kurie pakeičia pastato gabaritus, aukštų skaičių, konstrukcinį patalpų aukštį arba statinio funkcinę paskirtį. Rekonstrukcijos metu keičiamos esminės pastato savybės ir pritaikomos naujoms funkcijoms vykdyti. Rekonstravimas - tai esminis pastato pertvarkymas, įrengimas iš naujo.

Renovacija tarsi atskira rekonstravimo darbų dalis, kuri apima statybos ir montavimo darbų kompleksą, kuriuo siekiama pagerinti esamo statinio fizines, mechanines,  estetines bei kitas eksploatacines savybes, siekiant didesnio energinio naudingumo. Atliekant pastatų renovacijos darbus atnaujinamos pastato konstrukcijos, interjeras, eksterjeras, apšiltinami atitvarai ir atliekami kiti, pagal specialius kliento pageidavimus nurodyti, darbai, reikalingi pagerinti dabartines pastato savybes. Renovacija – tai pastatų bei gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir modernizavimas, naujos kokybės kūrimas.

Neseniai Lietuvoje įvesta ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) sąvoka, kuri apima statybos darbus, kuriais atkuriamos ir pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės.

UAB „Eikos statyba“ vykdo pastatų renovacijos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbus įvairios paskirties pastatams. Sėkmingai įgyvendinti šie renovacijos ir rekonstravimo projektai: Antano Vienuolio mokyklos renovacija, Kauno vaikų globos mokyklos renovacija, Grigiškių mokyklos renovacija ir kiti projektai.

Įgyvendinti projektai

Marijampolės ligoninės renovacija

Adresas: Palangos g. 1, Marijampolė Parametrai: 22 000 m2 Darbų trukmė: 2010 03 - 2011 05 Generalinis rangovas UAB "Eikos...

Grigiškių vidurinės mokyklos renovacija

Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilnius Parametrai: 5 800 m2 Įgyvendinimas: 2009 Per šešis mėnesius trukusius...

„Utenos trikotažo" parduotuvių tinklo rekonstrukcija

Parametrai: 11 parduotuvių Įgyvendinimas: 2007 UAB "Eikos statyba" per keturis mėnesius rekonstravo 11 "Utenos...

„Hyper Rimi" prekybos centro rekonstrukcija

Adresas: Savanorių pr. 16, Vilnius Įgyvendinimas: 2003 Per itin trumpą laiką UAB „Eikos statyba“ įgyvendino pastato...