|
Standartai
KOKYBĖ IR KOMPETENCIJA!


Ignalinos atominė elektrinė: Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso B34 statybos darbai

Adresas: Drūkšinių km., Visagino raj.
Parametrai: 2810 antpolių
Įgyvendinimas: 2009

Per dviejų mėnesių laikotarpį UAB "Eikos statyba" subetonavo 2810 antpolių, pagal parengtą IAE „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas B34“ projektą.

Atlikti darbai:

-         Statybos darbai