|
Standartai
KOKYBĖ IR KOMPETENCIJA!

Kokybės standartas ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008

 

Aplinkosaugos standartas ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005

Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008

Statybos projektų valdymo standartas